chungculongthanhplaza.com cam kết bào mật thông tin người dùng khi truy cập và sử dụng website này.

Mục đích thu thập thông tin từ người dùng website: 

Đội ngũ phát triển website cam kết chỉ sử dụng thông tin người dùng thu thập được trên website này vào các mục đích chính đáng, hợp pháp và công khai sau đây:

Thông tin chúng tôi thu thập từ người dùng:

Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin dưới đây theo nhiều hình thức khác nhau: